Oktatás > Restaurátor képzés

     

A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti

Műtárgyvédelmi Asszisztens felső-középfokú szakképző tanfolyamát

a 2014/2015-ös tanévre

 

 

(OKJ azonosító szám: 51 211 03

Munkaügyi Központi nyilvántartási szám: 01-0248-04)

 

 

A műtárgyvédelmi asszisztens szakképzés - melynek szakmai követelménymoduljait és vizsgakövetelményeit az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 37/2013. (V.28.) EMMI rendeletben szabályozta - a moduláris rendszerű szakképzés területén a műtárgyvédelmi munkatárs (OKJ 53 211 01) szakma elágazása.

A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek és elkötelezettek a műtárgyvédelem szakterületén. A képzés célja továbbá, hogy rendszerezze a konzerválás-restaurálás azon alapozó elméleti és gyakorlati ismereteit, melyekkel a résztvevő képes lesz a különböző anyagú (kerámia, fém, fa, textil, papír, üveg, bőr, kő) műtárgyak megóvási munkáinak elvégzésére. Az oktatás során az elmélet és a gyakorlat aránya 40/60 %.

 

 

 

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik:

 

- szeretnének felvételizni a Magyar Képzőművészeti Egyetem Iparművészeti

  Restaurátor szakirányára, mert a tanfolyam az egyetemi tanulmányokhoz bevezetést biztosít

- a konzerválás-restaurálás szakterületén szeretnének múzeumban elhelyezkedni

- műtárgyak iránt érdeklődőknek/gyűjtőknek, akik a tanfolyamon megismerhetik a műtárgyak  

  kezelésének alapvető módjait, korszerű tárolását.

 

A képzésben résztvevők sikeres záróvizsga után OKJ-s „műtárgyvédelmi munkatárs szakképesítés - műtárgyvédelmi asszisztens részszakképesítés” végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak. Intézményünk vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezik, és a műtárgyvédelmi asszisztens-képzést több mint 30 éve végzi.

 

 

 

Az iskolarendszeren kívüli képzés a több évtizedes gyakorlatnak megfelelően iskolaév szerint szeptembertől júniusig tart, összesen 400 órában. Ez havonta 40 óra, azaz egy hét elfoglaltságot jelent tíz hónapon át. Példa a heti órabeosztásra:

 

 

 

2. oktatási hét

 

Óra

Hétfő 

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.30-9.15

 

Művészettörténet 6

Gazdasági ismeretek 1

Szerves és műanyagkémia  1

Múzeumi biztonság 1

9.15-10.00

 

Művészettörténet 7

Gazdasági ismeretek 2

Szerves és műanyagkémia  2

Múzeumi biztonság 2

10.00-10.15                                                                             Szünet

10.15-11.00

Megnyitó

Művészettörténet 8

Gazdasági ismeretek 3

Szerves és műanyagkémia  3

Munkavédelem 1

11.00-11.45

Művészettörténet 1

Művészettörténet 9

Gazdasági ismeretek 4

Szerves és műanyagkémia  4

Munkavédelem 2

11.45-12.30

Művészettörténet 2

Művészettörténet 10

Muzeológiai ismeretek 1

Szerves és műanyagkémia  5

Munkavédelem 3

12.30-13.30                                                                              Ebéd                                

13.30-14.15

Művészettörténet 3

Ált. és szervetlen kémia 1

Muzeológiai ismeretek 2

Muzeológiai ismeretek  (folyt.) 7

Munkavédelem 4

14.15-15.00

Művészettörténet 4

Ált. és szervetlen kémia 2

Muzeológiai ismeretek 3

Muzeológiai ismeretek 8

Restaurálási dokumentáció 1

15.00-15.15                                                                             Szünet

15.15-16.00

Művészettörténet 5

Ált. és szervetlen kémia 3

Muzeológiai ismeretek 4

Muzeológiai ismeretek 9

Restaurálási dokumentáció 2

16.00-16.45

 

Ált. és szervetlen kémia 4

Muzeológiai ismeretek 5

Muzeológiai ismeretek 10

 

16.45-17.30

 

Ált. és szervetlen kémia 5

Muzeológiai ismeretek 6

 

 

 

Félévkor és év végén elméleti vizsgán adnak számot a tanultakról a résztvevők. A záróvizsgára gyakorlati munkát készítenek (egyszerűbb konzerválási feladatot), ami választható (bőr, fa, fém, kerámia, papír, textil). A résztvevő maga is hozhat tárgyat vizsgamunka céljából, amennyiben az megfelel a tanfolyamon előírt követelményeknek (a témavezető véleményezi), ha erre nincs lehetősége, a képző intézmény (MNM) is tud biztosítani számára műtárgyat saját, vagy más intézmény gyűjteményéből.

 

 

 

 

 

Az oktatás során a képzésben résztvevőknek a műtárgyak szakszerű kezelését, tárolását és raktározását, valamint ezek dokumentálását szeretnénk átadni a nemzetközileg is elfogadott restaurálás-etikai elvek alapján. A múzeumi háttér tanfolyamunk egyik erőssége. A gyakorlati foglalkozásokra és a vizsgamunka-feladat elkészítésére a képzést végző szervezeti egységünknél, az Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ (ORRK) felszerelt restaurátor műhelyeiben és laborjában kerül sor. Oktatóink okleveles restaurátorművészek, akik a Magyar Képzőművészeti Egyetem Iparművészeti Restaurátor szakirányán is tanítanak, restaurátori szakmai tapasztalattal és külföldi szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek.

 

 

A tanfolyam részvételi díja

250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, mely tartalmazza a jegyzetek és a záróvizsga díját. Az összeget két részletben, félévenként kérjük befizetni.  Közgyűjteményi dolgozók (múzeumi, levéltári stb. alkalmazás) részére 10% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból.

A tanfolyam ideje alatt az étkezésről és a szállásról a résztvevőnek kell gondoskodnia.

 

A jelentkezés feltétele

Középiskolai érettségi

 

A jelentkezés módja

Postai úton történik, a lejjebb található postafiókcímre küldve.

 

- Közgyűjteményi dolgozók esetében a jelentkezést a küldő intézménytől várjuk a lejjebb

található ajánlólevél és munkáltatói igazolás formájában, csatolva hozzá a szintén lejjebb  

lévő jelentkezési lap, valamint a jelentkező kézzel írott önéletrajzát, motivációs levelét

(1 oldal) és érettségi bizonyítványa másolatát.

 

- Magánszemélyek jelentkezésüket szintén írásban nyújthatják be: jelentkezési lapot (ld. 

lejjebb) , erkölcsi bizonyítványt, kézzel írott önéletrajzot, motivációs levelet (1 oldal) és  

érettségi bizonyítványuk másolatát mellékelve.

 

 

Felvételi vizsga

A jelentkezők egyetemes művészettörténeti (középiskolai anyagból) és múzeum-gyűjteményi ismereteket/tájékozottságot (hazai múzeumok ismerete (nagyobb budapesti és vidéki múzeumok), állandó és időszakos kiállításaik, fontosabb műtárgyak) felmérő műveltségi tesztet töltenek ki. Ennek elért eredménye alapján kerülnek felvételre.

A tanfolyamot 10 - maximum 12 fővel indítjuk a gyakorlati foglalkozások eredményessége céljából.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felvételi vizsga időpontja: 2014. április 30. (szerda) 10.00 óra

 

Felvételi vizsga helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. (A 3-as metró Népliget megállójánál.)

 

Jelentkezési határidő:

 

2014. április 11-ig folyamatosan. Határidő utáni jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.

 

A felvételihez ajánlott szakirodalom, témakörök:

Beke László: Műalkotások elemzése. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

Múzeumok honlapjainak gyűjtemény- és kiállítás-ismertetői

 

Postai cím:

Magyar Nemzeti Múzeum - Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ

Csák Zsuzsanna oktatási felelős, tanfolyamvezető

1370 Budapest, Pf.: 364.

 

 

 

 

 

    Mravik Lászlóné dr.                                                 Csák Zsuzsanna

főosztályvezető, főrestaurátor                                      tanfolyamvezető

                ORRK                                                                 ORRK